Algemene voorwaarden

Ga je je aanmelden voor online cursus? Lees onderstaande Algemene Voorwaarden goed door, zodat je weet waar je aan toe bent. Bij betaling van een online cursus ga je altijd automatisch akkoord met deze voorwaarden. Dus belangrijk om even door te lezen.

Artikel 1. Online cursussen

In mijn online cursussen deel ik mijn kennis, ervaring en tools om met succes je stem te verbeteren. Zelf moet je naast het volgen van de online cursussen zelf voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. Ik garandeer niet dat het volgen van mijn online cursussen zorgt vuur succes. Hiervoor ben je uiteindelijk zelf verantwoordelijk. Wel doe ik mijn best om jou de juiste handvatten te geven om mijn online cursussen met succes te volgen en af te ronden. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welke cursus en welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina die gaat over de desbetreffende online cursus.

Artikel 2. Betalingen

  • Online cursussen worden voor aanvang van de cursus aangeschaft en direct online betaald
  • Bij sommige cursussen is betaling in termijnen mogelijk. Dit staat op de specifieke verkooppagina vermeld. 
  • Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om de toegang tot de cursus op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald.
  • Er vindt geen restitutie plaats van gedane betalingen.
  • Bij sommige online cursussen is restitutie mogelijk tot een week na aanvang van de cursus. Als dit het geval is staat dit vermeld op de specifieke verkooppagina van de betreffende cursus.

Artikel 3. Intellectueel eigendom/ gebruik materialen

3.1 Op de teksten, materialen van de online cursussen bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens de online cursussen mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

3.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 4. Privacy

Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

>